Danh sách các tấm pin mặt trời trong đánh giá Tier 1 (Q1, Q2, Q3, Q4/2021)

Đánh giá xếp hạng Tier 1 là gì?

Những tiêu chí xếp hạng Tier-1 cực kỳ gắt gao. Do đó thứ hạng của một nhà sản xuất là một vấn đề rất đáng tự hào và được đánh giá cao trên thị trường. Tuy nhiên, việc xếp hạng hàng trăm nhà sản xuất là một nhiệm vụ rất phức tạp. Bảng xếp hạng được công bố bởi một số lượng rất nhỏ các nhà phân tích độc lập của ngành công nghiệp điện mặt trời.

Nếu muốn có một bản sao báo cáo mới nhất Hệ thống thu thập PV của Bloomberg New Energy Finance, hãy tải xuống bản PDF này>

Dưới đây là danh sách tấm pin mặt trời trong đánh giá Tier 1

Quý I/2021

Nhà sản xuất – Công suất hàng năm Nhà sản xuất – Công suất hàng năm

1. Jinko Solar – 10,000.

2. Canadian Solar – 8,700.

3. Risen Energy – 8,600.

4. JA Solar – 8,500.

5. Hanwha QCells – 8,000.

6. Trina Solar -8,000.

7. Longi – 7,500.

8. GCL Systems – 5,400.

9. Talesun – 4,800.

10. Seraphim – 4,000.

11. Suntech – 3,900.

12. Renesola – 3,500.

13. Znshine Solar – 3,200.

14. First Solar – 2,900.

15. Chint/Astronergy – 2,500.

16. LG Electronics – 2,500.

17. BYD – 2,400.

18. Eging – 2,100.

19. Sumec/ Phono Solar – 2,000.

20. Jinneng – 2,000.

21. REC Group – 1,500.

22. Waaree – 1,500.

23. HT-SAAE – 1,500.

24. Adani/Mundra 1,200.

25. Vikram Solar – 1,100.

26. ET Solar – 1,000.

27. Neo Solar Power – 1,000.

28. Lightway – 1,000.

29. Boviet – 800.

30. Hansol Technics – 600.

31. S-Energy – 530.

32. AU Optronics – 500.

33. Shinsung – 300.

34. Helience – 250.

35. Sharp – 210.

Quý 2/2021

Nhà sản xuất – Công suất hàng năm Nhà sản xuất – Công suất hàng năm
1. Jinko Solar – 10,800.
2. Hanwha QCells – 10,700.
3. JA Solar – 10,500.
4. Canadian Solar – 8,880.
5. Longi – 8,800.
6. Risen Energy – 8,600.
7. Trina Solar – 8,000.
8. Chint/Astronergy – 5,500.
9. GCL Systems – 5,400.
10. Talesun – 5,000.
11. Seraphim – 5,000.
12. First Solar – 5,000.
13. Suntech – 3,900.
14. Renesola – 3,650.
15. Znshine Solar – 3,500.
16. LG Electronics – 2,500.
17. BYD – 2,400.
18. Akcome – 2,400.
19. Eging – 2,100.
20. Sumec / Phono Solar – 2,000.
21. Jinneng – 2,000.
22. REC Group – 1,500.
23. Waaree – 1,500.
24. HT-SAAE – 1,500.
25. Adani/Mundra – 1,200.
26. Neo Solar Power / URE – 1,110.
27. Vikram Solar – 1,100.
28. Hengdian DMEGC – 1,000.
29. Jolywood – 1,000.
30. ET Solar – 1,000.
31. Lightway – 1,000.
32. Boviet – 800.
33. Hansol Technics – 600.
34. S-Energy – 530.
35. AU Optronics -500.
36. Shinsung – 300.
37. Helience – 250.
38. Sharp – 210.
39. Winaico – 200.

Quý 3/2021

Nhà sản xuất – Công suất hàng năm Nhà sản xuất – Công suất hàng năm
1. LONGi Solar – 15,000.
2. Jinko Solar – 10,800.
3. Hanwha QCells – 10,700.
4. JA Solar – 10,500.
5. Canadian Solar – 9,400.
6. Risen Energy – 9,100.
7. Trina Solar – 8,000.
8. First Solar – 6,200.
9. GCL Systems – 6,000.
10. Talesun – 5,800.
11. Seraphim – 5,000.
12. Renesola – 3,650.
13. Chint/Astronergy – 3,500.
14. Znshine Solar – 3,500.
15. Akcome – 2,600.
16. LG Electronics – 2,500.
17. BYD – 2,400.
18. Sunpower – 2,400.
19. Eging – 2,100.
20. Sumec / Phono Solar – 2,000.
21. Jinneng – 2,000.
22. REC Group – 1,500.
23. Waaree – 1,500.
24. HT-SAAE – 1,500.
25. Adani/Mundra – 1,200.
26. Neo Solar/URE – 1,110.
27. Vikram Solar – 1,100.
28. Hengdian DMEGC – 1,000.
29. Jolywood – 1,000.
30. ET Solar – 1,000.
31. Lightway – 1,000.
32. Boviet – 800.
33. Hansol Technics – 600.
34. Vietnam Sunergy – 600.
35. S-Energy – 530.
36. AU Optronics – 500.
37. Shinsung – 300.
38. Hellene – 250.
39. Sharp – 210.
40. Winiaco – 200.

Q4/2021

Đang cập nhật

EPC SOLAR VN