EPC Solar tiếp tục hòa lưới hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà tại thành phố Đà Nẵng( SOLAR ROOFTOP)

Công suất dự án: 11kWp

Địa chỉ: Phạm Tứ, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Gồm:  32 tấm 340 Wp Hãng GCL – Hồng Kong và 02 Inverter SMA-Đức

Thiết bị chính:

   

    

Lợi ích hệ thống:

Lượng điện sản sinh từ hệ thống: 45 kWh/ngày

Tiết kiệm thực tế hàng tháng: 3.510.000đ/tháng

Thời gian hoàn vốn: 4,6 năm

EPC SOLAR VN