TIN TUYỂN DỤNG

Tháng Bảy 2, 2020

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

 Thông tin tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN EPC ĐIỆN MẶT TRỜI VIỆT NAM – tuyển dụng các vị trí cho Phòng KẾ TOÁN. 👉Vị trí: […]
Tháng Bảy 2, 2020

KỸ SƯ ĐIỆN

 Thông tin tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN EPC ĐIỆN MẶT TRỜI VIỆT NAM – tuyển dụng các vị trí cho Phòng kỹ thuật Văn Phòng […]