Tháng Ba 2, 2021

CHUYÊN VIÊN MARKETING

 Thông tin tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN EPC ĐIỆN MẶT TRỜI VIỆT NAM – tuyển dụng vị trí Chuyên viên Marketing 👉Vị trí: 1) 02 Chuyên viên Marketing 👉Mô tả công việc: Xây dựng và quản trị nội dung trên các kênh quảng cáo online. […]
Tháng Bảy 2, 2020

EPCSOLAR TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ KẾ TOÁN TỔNG HỢP

 Thông tin tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN EPC ĐIỆN MẶT TRỜI VIỆT NAM – tuyển dụng các vị trí cho Phòng KẾ TOÁN. 👉Vị trí: 1) 02 Kế toán tổng hợp 👉Mô tả công việc: Ghi chép, thu thập, tổng hợp, xử lý và lưu […]
Tháng Bảy 2, 2020

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ ĐIỆN

 Thông tin tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN EPC ĐIỆN MẶT TRỜI VIỆT NAM – tuyển dụng các vị trí cho Phòng kỹ thuật Văn Phòng Công ty: 👉Vị trí: 03 Kỹ sư Điện 👉Mô tả công việc kỹ sư điện: Tư vấn thiết kế, […]