CÁC TIÊU CHUẨN CỦA VIỆT NAM (TCVN) VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Các tiêu chuẩn việt nam về hệ thống điện mặt trời

Dưới đây là các Tiêu chuẩn Việt Nam trong thiết kế, kiểm định và lắp đặt hệ thống điện mặt trời

1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11855-1:2017 IEC 62446-1:2016 về Hệ thống quang điện (PV) – Yêu cầu thử nghiệm, tài liệu và bảo trì

  • Tiêu chuẩn này mô tả các thử nghiệm nghiệm thu, tiêu chí kiểm tra và tài liệu dự kiến để kiểm tra xác nhận hệ thống đã được lắp đặt an toàn và vận hành đúng
  • Tiêu chuẩn này dùng cho hệ thống PV nối lưới không sử dụng bộ tích trữ năng lượng (ví dụ như acquy) hoặc hệ thống lai.
  • Tiêu chuẩn này được sử dụng bởi các nhà thiết kế và người lắp đặt hệ thống PV mặt trời nối lưới như một hình mẫu để cung cấp tài liệu hiệu quả cho khách hàng. Bằng cách chi tiết các thử nghiệm nghiệm thu và tiêu chí kiểm tra dự kiến, tiêu chuẩn này cũng hỗ trợ trong việc xác nhận/kiểm tra hệ thống PV nối lưới sau khi lắp đặt và cho việc tái kiểm tra, bảo trì hoặc cải tạo sau này
  • Tiêu chuẩn này quy định các chế độ thử nghiệm khác nhau dự kiến cho các loại hệ thống PV mặt trời khác nhau để đảm bảo rằng chế độ thử nghiệm được áp dụng là thích hợp với quy mô, loại và độ phức tạp của hệ thống được xem xét.

2. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10896:2015 IEC 61646:2008 về Mô-đun quang điện màng mỏng mặt đất (PV) – Chất lượng thiết kế và phê duyệt

  • Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về chất lượng thiết kế và phê duyệt kiểu đối với các mô-đun quang điện màng mỏng dùng cho các ứng dụng trên mặt đất thích hợp cho vận hành lâu dài trong các khí hậu ngoài trời
  • Tiêu chuẩn này thích hợp để áp dụng cho tất cả các vật liệu mô-đun tấm phẳng cho các ứng dụng trên mặt đất không thuộc phạm vi của IEC 61215
  • Trình tự thử nghiệm được lấy từ IEC 61215 đối với chất lượng thiết kế và phê duyệt kiểu của các mô-đun quang điện tinh thể silic trên mặt đất.
  • Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các mô-đun sử dụng với bộ hội tụ.
  • Mục đích của trình tự thử nghiệm này nhằm xác định các đặc tính điện và nhiệt của mô-đun với khả năng cao nhất có thể trong phạm vi ràng buộc hợp lý về chi phí và thời gian, chứng tỏ rằng mô-đun có khả năng chịu tác động kéo dài của các khí hậu được mô tả trong phạm vi áp dụng.

3. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7447-7-712:2015 IEC 60364-7-712:2002 về Yêu cầu đối với hệ thống nguồn quang điện sử dụng năng lượng mặt trời

  • Tiêu chuẩn này đề cập đến hệ thống lắp đặt điện của hệ thống nguồn PV kể cả các hệ thống có các môđun điện xoay chiều (AC).

Liên hệ EPC Solar để được tư vấn về tiêu chuẩn, an toàn lắp đặt trong hệ thống điện mặt trời

Công ty cổ phần EPC Điện mặt trời Việt Nam

Hotline: 079 664 8899

Fanpage: EPCSOLARVN

Gmail: contact@ecpsolar.vn