ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI

(PV Performance Ratio Assessment)

Đánh giá tỷ lệ hiệu suất

Đánh giá tỷ lệ hiệu suất nhà máy điện mặt trời do EPC Solar cung cấp

Đánh giá hiệu quả hoạt động và chất lượng của Nhà máy điện mặt trời bằng phương pháp đánh giá tỷ lệ hiệu suất (Performance Ratio Assessment) do EPC Solar thực hiện.

Một nhà máy điện mặt trời hoạt động như mong đợi là một nhà máy hoạt động hiệu quả về mặt kỹ thuật và lợi ích kinh tế. Những hiệu quả trên được đánh giá thông qua hiệu suất hoạt động của nhà máy bằng phương pháp đánh giá tỷ lệ hiệu suất nhà máy điện mặt trời do EPCSOLAR thực hiện.

Với các nhà máy điện mặt trời mới đưa vào vận hành hoặc đã hoạt động lâu năm, EPCSolar cung cấp các kết quả đánh giá độc lập và chính xác về hiệu quả hoạt động của toàn bộ nhà máy điện mặt trời hoặc một số thành phần, chẳng hạn như Mô-đun PV, Bộ biến tần, máy biến áp.

 Tại bất kỳ thời điểm nào trong vòng đời của nhà máy, chúng tôi có thể cung cấp cho Chủ đầu tư và các bên liên quan khác của dự án thông tin về hiệu suất và bức tranh hiệu quả thực tế của hệ thống đã triển khai.

Tùy thuộc vào quy mô của Nhà máy, các đánh giá, quy trình được thực hiện kiểm tra (PR Test) dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế (IEC) và tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN).

Quy trình thực hiện:

1. Thống nhất quy trình thực hiện giữa các bên liên quan và đơn vị thí nghiệm dựa trên các tiêu chuẩn.

2. Khảo sát và xây dựng hệ thống đo lường.

  • Khảo sát hiện trạng thực tế nhà máy .
  • Xây dựng, lắp đặt hệ thống đo lường đạt tiêu chuẩn với thiết bị đã được kiểm định bởi cơ quan có thẩm quyền.
  • Kiểm tra truyền thông, đảm bảo tất cả các đơn vị đo lượng đã được kết nối.

3. Thu thập dữ liệu

  • Thực hiện thu thập dữ liệu độc lập, chính xác .
  • Dữ liệu được thu thập dựa trên tiêu chuẩn trong nước (TCVN) và quốc tế (IEC).

4. Phân tích, Đánh giá và Kết luận

  • Kết thúc quy trình dữ liệu sẽ được phân tích, đánh giá chính xác về hiệu suất tình trạng hoạt động của nhà máy
  • Thông tin dữ liệu, bài Phân tích, Đánh giá sẽ được cung cấp đến các bên liên quan của dự án, nhà máy.

Đánh giá tỉ lệ hiệu suất 2Xuất dữ liệu tỷ lệ hiệu suất

Với kinh nghiệm đã tham gia thi công, lắp đặt nhiều dự án Nhà máy điện mặt trời, cung cấp các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho các nhà máy. Với kinh nghiệm làm việc với nhiều đối tác trong và ngoài nước. Chúng tôi đảm bảo sẽ cung cấp dịch vụ Kiểm tra hiệu suất Nhà máy Điện mặt trời tin cậy, chính xác theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.

Liên hệ EPC Solar để tìm hiểu cách đánh giá tỷ lệ hiệu suất của chúng tôi để đánh giá hiệu suất hoạt động và tài chính hiện tại của hệ thống của bạn.

Hotline: 079 664 8899

Fanpage: EPCSOLARVN