Tháng Ba 26, 2020

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI TƯƠNG TÁC LƯỚI (HYBRID SOLAR)

Hệ thống điện năng lượng mặt trời tương tác lưới (Hybrid) là gì? Các hệ thống năng lượng mặt trời tương tác lưới (Hybrid) tạo ra năng lượng điện tương tự hệ thống năng lượng mặt trời hòa lưới thông thường nhưng sử dụng bộ […]
Tháng Ba 26, 2020

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI ĐỘC LẬP (OFF-GRID)

Hệ thống điện năng lượng mặt trời độc lập (Off-grid) là gì? Hệ thống điện mặt trời độc lập là hệ thống điện mặt trời tạo ra dòng điện từ các tấm pin năng lượng mặt trời sử dụng hệ thống lưu trữ điện để cung […]
Tháng Ba 26, 2020

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HOÀ LƯỚI (ON-GRID)

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HOÀ LƯỚI (ON-GRID) Hệ thống điện mặt trời hoà lưới (On-grid) là hệ thống điện năng lượng mặt trời đơn giản và hiệu quả nhất. Các thành phần chính của hệ thống nối lưới là các tấm pin mặt trời […]