EPC Solar tham gia thi công Nhà máy Điện mặt trời Điện lực Miền Trung – 50MW

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Điện lực Miền Trung (EVNCPC)

Công suất: 50MW

Địa điểm: Nhà máy Điện mặt trời trời – Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa.

  

 

EPC SOLAR VN