Thi công lắp đặt Nhà máy điện mặt trời Cư Jút

Địa điểm: Thị trấn EaT’ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông Công suất: 50 MWAC

Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Thủy điện miền Trung

Số tấm pin: 187890 tấm

Số trạm hợp bộ (MVPS): 9

Thời gian thi công: 2018-2019

Hoàn thành: 20/04/2019

  

EPC SOLAR VN