Thực hiện dịch vụ kiểm tra hiệu suất Nhà máy điện mặt trời Cư Jút – Đắk Nông

EPC Solar cung cấp dịch vụ thử nghiệm hiệu suất (PR Test) cho Nhà máy điện mặt trời Cư Jut – Đắk Nông.

Kiểm tra hiệu suất (PR Test) giúp đánh giá chất lượng, hiệu suất của nhà máy hoạt động hiệu quả.

Trước đó, EPC solar đã tham gia thi công lắp đặt và hoàn thành vận hành thương mại ngày 20/04/2019

Thông tin về nhà máy Điện mặt trời Cư Jút

EPC SOLAR VN