EPC Solar hoàn thành hệ thống điện mặt trời áp mái (Solar Rooftop) tại P. Tân Tiến, Tp. Biên Hòa

Hộ gia đình: Ông Đoàn Văn Lang

Địa chỉ: 1287/25 Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Tiến, Tp. Biên Hòa

Hệ công suất: 3,6 kWp

Thiết bị chính

  • Tấm pin năng lượng mặt trời: Jinko Solar – 400Wp – Mono Half cell
  • Bộ chuyển đổi (Inverter): SMA Solar – 3kW

Lợi ích hệ thống mang lại:

  • Hệ thống trung bình tạo ra 16 kWh/ngày
  • Tiết kiệm thực tế hàng tháng: ~ 1.250.000 VNĐ
  • Thời gian hoàn vốn: 4,5 năm

EPC SOLAR VN