EPC Solar hoàn thành Hệ thống điện mặt trời áp mái tại Tp. Quy Nhơn, Bình Định.

Hộ gia đình: Ông Trọng

Địa chỉ: Lữ Gia, Tp. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Công suất lắp đặt: 5.5 kWp

Ngày hoàn thành: 20/05/2020

điện mặt trời tại Bình Định

Thiết bị chính: 

  • Tấm pin GCL Solar: 345Wp
  • Bộ chuyển đổi (inverter): Sungrow SG5k-D

Lợi ích hệ thống mang lại:

  • Hệ thống trung bình tạo ra 24 kWh/ngày
  • Tiết kiệm thực tế hàng tháng: ~ 1.800.000 VNĐ
  • Thời gian hoàn vốn: 4.5 năm

EPC SOLAR VN