EPC Solar hoàn thành Hệ thống điện mặt trời áp mái tại Tp. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.

Hộ gia đình: Ông Lê Anh Phương

Địa chỉ: Nguyễn Tự Tân, Tp. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Công suất lắp đặt: 5.6kWp

Ngày hoàn thành: 25/05/2020

Thiết bị chính:

  • Tấm pin Jinko Solar: 400Wp – Công nghệ Mono Perc Half cut Cells
  • Bộ chuyển đổi (inverter): SMA Sunny Boy 5.0

EPC SOLAR VN