Sơ đồ tổ chức

Ban lãnh đạo

Tổng Giám đốc : ĐOÀN VĂN LONG

Trình độ học vấn:

 • Kỹ sư điện, Tốt nghiệp năm 1995, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
 • Thạc sĩ Kỹ thuật: Năm tốt nghiệp 2000,Trường Đại học bách khoa Hà Nội

Ngoại ngữ:

 • Tiếng Anh – Nghe, nói, đọc, viết: Tốt

Số điện thoại: 0938.337.410

Email: long@epcsolar.vn

Phó Tổng Giám đốc : PHAN CÔNG TIẾN

Trình độ học vấn:

 • Kỹ sư điện –Tốt nghiệp năm 1994- Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
 • Thạc sĩ Kỹ thuật Kinh tế Năng lượng và Qui hoạch (EEP), Tốt nghiệp năm 2003, Trường SERD – Viện Công nghệ Châu Á (AIT) –Thái Lan.

Ngoại ngữ:

 • Tiếng Anh: Cử nhân

Số điện thoại: 0903.560.011

Email: tien.pc@epcsolar.vn

Nhân sự

Nhân sự toàn Công ty: 192 người

Trong đó:

 • 03 Thạc sĩ
 • 20 Kỹ sư điện
 • 02 Kỹ sư cơ khí
 • 02 Kỹ sư quản lý chất lượng
 • 05 Kỹ sư xây dựng
 • 10 Cử nhân kinh tế
 • 30 Trung cấp
 • 120 Công nhân lành nghề